2% pre divadlo Príbeh
(na podporu chodu divadla)

Tento rok sa neuchádzame o 2% Ď A K U J E M E

IČO: 50817141
právna forma: občianske združenie
názov: OZ Divadlo Príbeh

ulica: Fatranská 3101/12
PSČ: 01008

mesto: Žilina

Fyzické a právnické osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B

- Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
- predloží (donesie alebo pošle poštou) na ktoromkoľvek daňovom úrade do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). - ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde).

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.